Blog

בלנקה – חתולה רגועב ומאד חברותית. ננטשה לרחוב והגיע לעמותה.
החתולה חרשת ולכן חייבת לחיות בתוך בית.
בלנקה הינה לפחות בת 8 שנים.
לפריטם אודות האימוץ נא ליצור קשר בטלפון 0545-985850