Blog

ויני נאספה על ידי שירותים וטרינריים מהרחוב והגיע לאחת הכלביות העירוניות.
מתנדבים בכלביה אישפזו אותה יחד עם גורה נוספת בשם פוח במרפאה וטרינרית פרטית משם היא הגיע אלינו.
ויני יצאה מדלקת ריאות קשה והיום ממתינה לבית.
נולדה ביולי 2015, גורה מאד חברותית ועדינה.