הסגר עירוני לגור הוא כמו מחלקת זיהומים בבית חולים לילד