ברצונינו להביע תודה והערכה לוויקטוריה סטרודובצב ולכל מארגני תערוכת החתולים