מישוטקה

Чумазик родился в конце марта, милый игручий мальчик.
В процессе привыкания к великанам и их миру.
История спасения