אוזי

אוזי חולץ ממנוע של רכב חונה, בו בילה לפחות יממה אחת.
הוא אומץ על ידי משפחה עם גורה נוספת שגם ניצלה מחיי רחוב.
בהצלחה חמוד, לגור כל כך מתוק כמוך מגיע בית אוהב.

Ozy