Category: מידע למתנדבים

KilledWildAnimals

22

יונ2017
יותר מ 12000 דיווחים על חיות בר נדרסו על כבישי ישראל התקבלו במסגרת מיזם של חברת וייז והחברה להגנת הטבע. כתבה מלאה
יוני 22, 2017shelterdiary