Category: מידע למתנדבים

kastr

06

ספט2019
מבוא עיקור וסירוס נועדו למנוע סבל מבעלי חיים, אך יש בהם גם פוטנציאל לגרימת סבל רב ומוות. מעבר ל סיכון הקיים בהרדמה כללית, מעבר לחשיבות הברורה של מיומנות הווטרינר, ישנם סיכונים רבים נוספים שניתן למנוע או למזער: העברת מחלות מחתול לחתול דרך כלי ניתוח, פרעושים, כלובים או מקום שאינו נקי. הפרדת אימהות מניקות ... המשך
ספטמבר 6, 2019alona
KilledWildAnimals

22

יונ2017
יותר מ 12000 דיווחים על חיות בר נדרסו על כבישי ישראל התקבלו במסגרת מיזם של חברת וייז והחברה להגנת הטבע. כתבה מלאה
יוני 22, 2017shelterdiary